Dương cầm thu không em

Đóng góp: Đặng Quang Đông

Bản nhạc

DƯƠNG CẦM THU KHÔNG EM


Nốt nhạc lá thu rơi
Em về chẳng biệt ly
Dương cầm phố tả tơi
Giờ mình anh đêm dài.
Hà nội không em
Cây sấu già đổ lá
Tình ta vừa chạm thu
Đã thấy mùa đông sang.
Gió còn nồng hơi em
Để ấm lại hồn thơ anh.
Môi thắm em còn có bồi hồi
Để dương cầm anh khát vọng.
Em về, tóc rối vương trên đàn
Để khói thuốc đen đặc đêm
Vu vơ tiếng dương cầm
Gót mềm mùa thu em qua.
Điệu nhạc đam mê em
Hà nội say men em
Hỡi! em có hay điệu nhạc anh không em
Không có em sẽ bão giông ngập tràn.

Bình luận (0)