Đưa anh đi hái măng rừng
1-Trường Sơn khi nắng khi mưa rừng,Trên đây mưa nắng như không chia,Con suối mô trong khi mô đục,Nắng mưa năm tháng em đã từng,Nắng mưa năm tháng em đã từng.Hành quân qua đây anh nghỉ lại,Cơm nước có bếp em sẵn đây,Các anh ưa thích món ăn măng,Em đưa đi hái cái măng non,Chúng em theo dấu cây măng mọc,Đưa anh đi hái cái măng rừng.2-Bàn tay em mở bao cung đường,Đôi chân em bước qua non cao,Mây núi bay theo lên dốc ngược,Lời ca quyết thắng em hẹn rằng,Đường thông cho pháo anh vào trận.Mùa sang khi măng non mọc dậy,Khe đá nghe lá râu rừng khua,Đón anh qua khắp núi mênh mông,Em vui như đón Tết xuân sang,Đã nghe chiến thắng tin vang dội,Tin đưa trong tiếng hát thông đường.Kết:Rừng bạt ngàn Trường Sơn,(Chứ) rừng che bộ đội rừng vây (ớ) quân thù,Có lắng nghe em hát với rừng.Những cái măng hôm nay (ớ) đầy tình,Nhớ làm mai khi mai vui chiến thắng.Những cái măng hôm nay (ớ) đầy tình,Nhớ làm mai khi mai vui chiến thắng.