Dòng sông quê anh, dòng sông quê em


DÒNG SÔNG QUÊ ANH DÒNG SÔNG QUÊ EM

Sáng tác: Đoàn Bổng
Thể hiện: Đức Chính - Tố Uyên.
******************************************Dòng sông Đáy quê em,
Sông trăng hay sông lụa,
Nong kén vàng như lúa,
Tròn  vạch một góc trời.


Dòng sông Đà quê anh,
Đá dựng gềnh dựng thác,
Nước reo thành điệu nhạc,
Nguồn than trắng vô biên.


Dòng sông quê anh,
Dòng sông quê em.
Sóng xanh như mắt trẻ,
Sao giống nhau đến thế.


Tiếng mưa như tiếng tằm ăn,
Tiếng mưa như tiếng tằm ăn.

Sông cho anh làm thơ,
Về sức gầm của sóng,
Về tầm cao chiều rộng,
Những thiết kế công trình.


Dòng sông quê anh,
Dòng sông quê em.
Dòng chung đôi ta,
Dòng chung đôi ta,
Dòng chung... đôi... ta...


Bình luận (2)

  1. luongmn
    Bài hát rất hay.
  2. gialuong05
    bài hát chứa đựng tình yêu quê hương thật đẹp