Đoàn Vệ quốc quân

Bản nhạc

ĐOÀN VỆ QUỐC QUÂN


Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi
Dù có gian nguy nhưng lòng không nề
Ra đi ra đi bảo tồn sông núi
Ra đi ra đi thà chết chớ lui.
Cờ bay phấp phới ngời màu Lạc Hồng
Kèn reo vang tiếng gọi dòng Lạc Hồng
Cùng Vệ quốc quân.

Ra đi ra đi theo hồn sông núi
Thù bao năm xưa có bao giờ nguôi.
Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay
Đoàn quân Việt Nam có hay
Ngày xưa biết bao vị hùng anh
Quyết vì non sông ra tay bao lần
Ngày nay đoàn quân ta gắng làm sao
Giành quyền tự do hạnh phúc cho dân
Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi
Dù có gian nguy nhưng lòng không nề
Ra đi ra đi bảo tồn sông núi
Ra đi ra đi thà chết chớ lui.

Bình luận (3)

 1. trungsy

  Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi
  Toàn thắng vinh quang ghi ngày trở về
  Ra đi ra đi bảo tồn sông núi
  Ra đi ra đi thà chết chớ lui.
  Cờ bay phấp phới ngời màu Lạc Hồng
  Kèn reo vang tiếng gọi dòng Lạc Hồng
  Cùng Vệ quốc quân.

  Ra đi ra đi theo hồn sông núi
  Thù bao năm xưa có bao giờ nguôi.
  Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay
  Đoàn quân Việt Nam có hay
  Ngày xưa biết bao vị hùng anh
  Quyết vì non sông ra tay bao lần
  Ngày nay đoàn quân ta gắng làm sao
  Giành quyền tự do hạnh phúc cho dân
  Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi
  Dù có gian nguy nhưng lòng không nề
  Ra đi ra đi bảo tồn sông núi
  Ra đi ra đi thà chết chớ lui.

 2. Đinh Gia Kiệt

  Đoàn quân Việt Nam có hay
  Ngày xưa biết bao vị hùng anh
  Quyết vì non sông ra tay bao lần
  Ngày nay đoàn quân ta gắng làm sao
  Giành quyền tự do hạnh phúc cho dân

 3. aovucohan
  Cờ bay phấp phới ngời màu Lạc Hồng
  Kèn reo vang tiếng gọi dòng Lạc Hồng
  Cùng Vệ quốc quân
  Ra đi ra đi theo hồn sông núi
  Thù bao năm xưa có bao giờ nguôi.
  Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay