Đếm sao
ĐẾM SAOMột ông sao sáng hai ông sáng saoBa ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàngBốn ông sáng saoKìa năm ông sao sángKìa sáu ông sáng sao trên trời caoBảy ông sao sáng, tám ông sáng sao, chín ông sao sángSáng chiếu muôn ánh vàngMười ông sáng saoKìa sông Ngân trong sángMờ chiếu ánh muôn sao trên trời caoĐêm thì khắp bốn phương trờiToàn sao lóng lánh sáng người chiếu xaNgày ngày sao sáng giữa sao vàng cờ đỏ em đếmKìa một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mườiTrăm nghìn vạn triệu vô số hằng hà trên nước Việt Nam