Đào công sự

Bản nhạc

ĐÀO CÔNG SỰ

Sáng tác: Nguyễn Đức Toàn.
Trình bày: Tốp nam TCCT.
(Ảnh: "Nào tay cuốc với tay mai ta đào mau dân làng ơi..."). 

1-
Dô dô là dô hầy, dô dô hầy dô
Ta lại đào công sự cho trận chiến đấu ngày mai
Nào tay cuốc (ấy) tay mai ta đào mau dân làng ơi (dô ta).
Tranh thủ lúc trời chưa sáng ta đào bằng xong
Đây là nơi đặt pháo, kia là hào giao thông.
Nay mai pháo của ta nòng vươn cao trên trận địa
Bắn gục bọn xâm lược Mỹ, bảo vệ đất nước làng quê (dô ta).

2-
Dô dô là dô hầy, dô dô hầy dô
Ta lại đào công sự cho trận chiến đấu ngày mai
Nào bên gái với bên trai ta đào mau dân làng ơi (dô ta).
Tranh thủ lúc trời chưa sáng ta đào ta san
Ta lèn cho thật chắc, cắm thêm cành ngụy trang.
Nay mai pháo của ta nòng vươn cao trên trận địa
Bắn gục bọn xâm lược Mỹ, bảo vệ đất nước làng quê (dô ta).
Ta lại đào công sự (dô ta)
Cho trận chiến đấu còn dài (dô ta, dô ta, dô ta, dô ta)
Ta lại đào công sự cho trận chiến đấu ngày mai (hơ...).

Bình luận (0)