Dáng đứng Bến Tre

Bản nhạc

DÁNG ĐỨNG BẾN TRE

Ai đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gió
Có phải người còn đó là con gái của Bến Tre
Con gái của Bến Tre
Năm xưa đi trong đạn lửa đi như nước lũ tràn về
Ôi những con người làm nên đồng khởi.
Ơi những cây dừa để lại cho ta bóng quê
Ơi tóc ai dài để lại dáng đứng Bến Tre
Ơi tóc ai dài để lại dáng đứng Bến Tre.
Mỗi lúc đi xa dừa ơi ta nhớ lắm nghe
Vườn trái trái sum suê, biển khơi tôm cá đầy ghe
Nhớ con sông dài Hàm Luông bến ta quen ghé
Lại nhớ tóc ai dài còn mang dáng đứng Bến Tre
Lại nhớ tóc ai dài còn mang dáng đứng Bến Tre.

Bình luận (0)