Đảng dệt mùa xuân

ĐẢNG DỆT MÙA XUÂN


Tôi kể em nghe nghề dệt lụa quê mình,
Lụa Vân Vạn Phúc có từ ngàn xưa,
Là lụa Hà Đông nổi tiếng khắp miền gần xa.
Nghê dệt lụa quê ta cha truyền con nối
Nhưng đời thợ vẫn nghèo trong tăm tối.
Giữa đêm đông, Đảng đã tới quê mình.
Có Đảng rồi dân chung thủy sắt son.
Có Đảng rồi dân chung thủy sắt son.

Từ ấy Đảng dệt niềm tin, Đảng dệt tình yêu
Đảng dệt mùa xuân trên quê hương minh

ĐK:
Đường lớn Đảng gọi ta đi, Đảng gọi ta đi,
Nên bây giờ quê mình vui tiếng thoi đưa
Nên bây giờ quê mình vui tiếng thoi đưa


Bình luận (1)

  1. Pham Hong
    Xin cảm ơn đã cho nghe lại bài hát này của Nhac sỹ Đoàn Bổng. 25 năm rồi tôi mới được nghe lại qua giọng hát tuyệt vời của Nghệ sỹ Tiến Thành. Nghe bài hát thấy quê Lụa mình càng đẹp.