Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng

Đóng góp: Anh Thư

Bản nhạc

ĐẢNG ĐÃ CHO TÔI SÁNG MẮT SÁNG LÒNG


Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng.
Trước như tuổi thơ tôi nào biết đường.
Máu tôi đỏ và tim tôi yêu nước.
Tôi chỉ biết là đêm tối mênh mông.

Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng.
Đảng ta ơi, cám ơn người dạy dỗ.
Từ đây lòng tôi sướng vui đau khổ.
Và tình yêu căm giận hóa lời ca.
Đảng cho tôi màu sắc nước non nhà.
Đảng của tôi ơi!.
Người đã cho tôi sáng mắt sáng lòng...

Bình luận (0)