Cùng hành quân giữa mùa xuân

Đóng góp: Anh Thư

Bản nhạc

CÙNG HÀNH QUÂN GIỮA MÙA XUÂN

1-

Khi tiếng chim hót vang lên lời ca
Và khi nắng tỏa giục bước quân hành xa
Thì em có nghe tiếng mùa Xuân về
Gọi cất bước giải phóng cho làng quê.

Trên núi sông mến yêu của ta
Mà khi bóng giặc còn đó chưa rời xa
Thì em có nghe tiếng mùa Xuân về
Lời thôi thúc phải đánh tan giặc kia.

A... Ta chào mùa Xuân hành quân giành chiến thắng
A... Ta chào mùa Xuân sục sôi trào cách mạng.
Xuân thắm tươi là trên nơi tiền tuyến
Cùng hành quân đi giữa mùa Xuân.

2=
Khi giữ cho lúa ngô xanh đồng ta
Và khi phá lộ chặn đánh xe giặc qua
Là luôn có em bám ruộng và ngăn thù
Đời chiến đấu đẹp thắm hoa đồng quê.

Khi tiếng hô đấu tranh vang thành đô
Đình công bãi thị đòi áo cơm tự do
Là luôn có em giữa dòng người căm thù
Cùng tiến bước và cất cao lời ca.

A... Ta chào mùa Xuân đồng quê bừng khí thế
A... Ta chào mùa Xuân thành phố diệt Mỹ - ngụy
Hai chúng ta từ trên hai trận tuyến
Cùng hành quân đi giữa mùa Xuân.

3-
Xuân nước non chứa chan bao tình thương
Lòng ta ấm lửa tình nghĩa hậu phương
Thì em có nghe sóng người lên đường
Cùng chung sức giải phóng cho miền Nam.

Trên núi sông gấm hoa Việt Nam
Mùa xuân thắng lợi giặc Mỹ sẽ phải tan
Là khi có em giữa dòng người vô tận
Lại nao nức xây đắp cho miền Nam.

A... Ta chào mùa Xuân miền Nam dồn chiến thắng
A... Ta chào mùa Xuân miền Bắc càng vững mạnh.
Nam - Bắc chia lửa chung tay diệt Mỹ
Cùng hành quân đi giữa mùa Xuân

Nam Bắc hai miền chung tay diệt Mỹ
Cùng hành quân đi giữa mùa Xuân...

Bình luận (0)