Công nhân Việt Nam

Bản nhạc

CÔNG NHÂN VIỆT NAM


Sáng tác:Văn Cao
Trình bày:Quang Hưng


Lời 1:

Ngoài kia lời non nước đang nhắc ta mau nhất cao giống nòi, yêu mến muôn giống người
Ngoài kia công nhân ơi! Quốc tế đang giơ tay cố vời bày con đoàn kết
Từng nhớ những phút chiến thắng, tiền phong đua tranh bao năm, lầm than đau thương trong khốn cùng
Giải phóng tiến tới thống nhất, miền Nam lao công chen vai, toàn thế giới nới chiến đấu chung
ĐK:
Tranh đấu cuối cùng là đời sống mới dâng xa, Công nhân Việt nam tiến tới
Cùng sống tập đoàn toàn thế giới công công khai, cùng kiến thiết xã hội ngày mai
Lúc đế quốc đang sắp tàn rã dần, ta tiền phong chiến đấu
Sức chiến đấu đi trước miền Đông Nam, lúc đế quốc đang tàn.


Lời 2:
Ngày mai trên thế giới bao đất đai bao máy to giống người sinh sống chung kết đoàn
Ngày mai công nhân ơi! Ánh sáng đang vươn lên khắp đời đồng ca toàn thắng
Một thế giới mới kiến thiết, một tương lai cho công nhân, một hân hoan cho muôn giống người
Một sức sống mới thắm thiết, dựng xây do tay công nhân, đoàn kết chiến đấu chung khắp nơi


(Lời 1)
Kết:
Tranh đấu cuối cùng là đời sống mới dâng xa, Công nhân Việt nam tiến tới
Cùng sống tập đoàn toàn thế giới công công khai, cùng kiến thiết xã hội ngày mai...

Bình luận (0)