Cô gái vót chông

Bản nhạc

CÔ GÁI VÓT CHÔNG


Như bao cô gái ở trên non,
Cô gái sông Ba đầu búi tóc thon.
Tay vót chông miệng hát không nghỉ.
Như bao cô gái ở trên non,
Như bao cô gái ở Tây Nguyên.

Ai nhanh tay vót bằng tay em?
Chim hót không hay bằng tiếng hát em
Mỗi mũi chông nhọn hoắc căm thù
Xiên thây quân cướp nào vô đây
Xiên thây quân cướp nào vô đây.

Còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beo.
Em chưa ngừng tay vót chông rào buông rẫy.
Nhưng mai đây giặc chạy rồi.
Tre rừng ta làm nhà làm chòi cao.

Ê.. chân ta đi chưa nghỉ, trời chưa xanh.
Em còn vót chông nhiều làm cạm bẫy.
Ê quân xâm lăng gian ác bay muốn vào
Mũi chông sẵn sàng đây
Chờ bọn bay diệt bọn bay!...

Bình luận (1)

  1. quangbacninh
    Bài hát này tôi đã nghe nsnd Tường Vy thể hiệ rất hay , gần đây mới được nghe bài hát này qua tiếng hát của nsnd Thanh Hoa và Tốp nữ cũng rất tuyệt vời .