Cô gái vót chông
CÔ GÁI VÓT CHÔNGNhư bao cô gái ở trên non, Cô gái sông Ba đầu búi tóc thon.Tay vót chông miệng hát không nghỉ.Như bao cô gái ở trên non, Như bao cô gái ở Tây Nguyên.Ai nhanh tay vót bằng tay em?Chim hót không hay bằng tiếng hát emMỗi mũi chông nhọn hoắc căm thùXiên thây quân cướp nào vô đâyXiên thây quân cướp nào vô đây.Còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beo.Em chưa ngừng tay vót chông rào buông rẫy.Nhưng mai đây giặc chạy rồi.Tre rừng ta làm nhà làm chòi cao.Ê.. chân ta đi chưa nghỉ, trời chưa xanh.Em còn vót chông nhiều làm cạm bẫy.Ê quân xâm lăng gian ác bay muốn vào Mũi chông sẵn sàng đâyChờ bọn bay diệt bọn bay!...