Chúng em hát Bác Hồ bắt nhịp
CHÚNG EM HÁT BÁC HỒ BẮT NHỊPSang tác: Nguyễn Xuân KhoátTrình bày: Tốp ca thiếu nhi Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.****************************Chúng em hát Bác Hồ bắt nhịpChúng em hát hát bài Độc lậpChúng em hát Bác Hồ bắt nhịpCất tiếng hát yêu Độc Lâp - Tự do.Trẻ con chúng em hai miền Nam BắcHòa vang lời ca biết ơn Bộ đội.Chúng em hát Bác Hồ bắt nhịpChúng em hát hát bài Độc lậpChúng em hát Bác Hồ bắt nhịpCất tiếng hát yêu Độc Lâp - Tự do.