Chúng em hát Bác Hồ bắt nhịp

CHÚNG EM HÁT BÁC HỒ BẮT NHỊP

Sang tác: Nguyễn Xuân Khoát
Trình bày: Tốp ca thiếu nhi Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
****************************Chúng em hát Bác Hồ bắt nhịp
Chúng em hát hát bài Độc lập
Chúng em hát Bác Hồ bắt nhịp
Cất tiếng hát yêu Độc Lâp - Tự do.

Trẻ con chúng em hai miền Nam Bắc
Hòa vang lời ca biết ơn Bộ đội.

Chúng em hát Bác Hồ bắt nhịp
Chúng em hát hát bài Độc lập
Chúng em hát Bác Hồ bắt nhịp
Cất tiếng hát yêu Độc Lâp - Tự do.

Bình luận (0)