Chớ buồn nghe em
CHỚ BUỒN NGHE EM1.Chớ buồn em yêu dấu!Khi non nước chưa yên lành anh đi chiến đấuTình em như nắng hồngVượt đường xa qua gian khó thành niềm vuiKìa tiếng sông núi gọi ta điCàng nhớ thương quê hương càng thêm vững chíTuổi xuân của ta là hương của hoaVà tình yêu của ta là bài ca trên đường xa.2.Vững lòng em yêu dấu!Cho non nước vui thanh bình tim ta nung nấuĐồng quê hương lúa vềVì tình em thêm vui bước đường hành quânKìa tiếng sông núi gọi ta điCàng nhớ thương quê hương càng thêm vững chíTuổi xuân của ta là hương của hoaVà tình yêu của ta là bài ca trên đường xa.