Chim poong kle

Bản nhạc

CHIM POONG KLE

Chim ơi! Nhìn theo đôi cánh poong kle.
Chim của ta ơi!
Chiều êm nghe tiếng bâng khuâng trong lòng bao giờ
Lặng đưa lời hát buông trôi.
Dòng Xê - Băng - Hiêng lững hờ ơ ơ ơ ơ
Chan chứa bao nhiêu tình và bao nguồn mơ

Hỡi cánh chim  poong kle trong sớm mai lộng gió ngàn
Ta muốn nói với ai mà sao lòng ngại với lòng
Gửi lời về với tiếng gió sớm. hòa cùng lòng với cánh chim non,
Con nước Xê-Băng- Hiêng dạt dào
Mà ai đứng im bên dòng sông vững tay súng biên thùy rừng núi.
Hỡi cánh chim  Poong Kle trong sơm mai lộng gió ngàn.....


Bình luận (2)

  1. Phạm Thị Tuyết Thanh
    Phạm Thị Tuyết Thanh
    Tôi thích nghe cô Kim Nhớ hát bài "Bóng cây Kơ Nia"
  2. Phạm Thị Tuyết Thanh
    Phạm Thị Tuyết Thanh
    Cô Kim Nhớ hát rất hay.