Chiều Việt Bắc
Nghe chăng tiếng suối ngàn reo bên rừng chiều vắng,Đang thầm nhắn ai phương trời xa xăm.Mau về thăm chốn núi rừng xanh âm u ngàn lá,Thoáng còn bóng xưa trong mờ sương.Vi vu (ù u ú), tiếng gió mùa thu vang xa,Như đang giục nhắn người viễn chinh đang mơ ngày qua,Thăm làn khói mây còn bóng Hùng Vương xưa.Nhớ nơi này khi xưa âm u,Ngày nay đã biến ra chiến trường.Đạn bom gầm réo vang đồi núi,Thú rừng khiếp kinh ngác ngơ chạy tơi bời.Kìa trông rừng rú (u ú),Hôm nào chất thây bao quân ác tàn (bao quân tàn tham),Kìa sông mênh mông (kìa sông mênh mông),Dòng nước trong xanh bao lần dậy sóng.Máu quân tham còn tràn lan,Xác tanh hôi còn lặng lờ trôi.Gió chiều rung búi lau già còn vương tiếng oán,Hỡi loài thực dân hãy mau lánh xa nơi này.Ôi Việt Bắc linh thiêng hùng anh mồ chôn thực dân,Ghi bao chiến công ngàn năm lừng danh không bao giờ phai.Ôi Việt Bắc oai hùng, danh Việt Bắc vang lừng,Toàn dân Việt Bắc sẽ nguyện xin giết hết loài thực dân.