Chiều Matxcova

Bản nhạc

Подмосковные вечера

Не слышны в саду даже шорохи,
Все здесь замерло до утра;
Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера.
Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера.

~ * ~
Chiều thanh vắng là đây âm thâm gió rì rào
Rừng cây chim muông lắng suốt canh thâu
Hỡi em thấu chăng tình, trong lòng bao trìu mến
Matxcơva bên chiều vắng thanh bình
Hỡi em thấu chăng tình, trong lòng bao trìu mến
Matxcơva bên chiều vắng thanh bình
~ * ~
Dòng sông lướt nhẹ trôi xuôi về phía chân trời
Màn đêm lung linh sáng ánh trăng soi
Bởi xa thoáng đưa về bao lời ca nồng thắm
Chứa chan vui trong chiều vắng yêu đời
Bởi xa thoáng đưa về bao lời ca nồng thắm
Chứa chan vui trong chiều vắng yêu đời
Kìa em ngước nhìn ai đôi cặp mắt nâu huyền
Dường như bao lưu luyến mối tơ duyên
Sao không nói nên lời, trong lòng bao trìu mến
Matxcơva trong chiều vắng thanh bình.
~ * ~

Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера.

Bình luận (0)