Xalaviôp Xêđôi

Tên thật của ông là Vasili Pavlovich Soloviov nhưng khi ông gia nhập Hội Nhạc sĩ Liên Xô, ông thêm chữ Sedoi nghĩa là "tóc muối tiêu" để phân biệt với một nhạc sĩ trùng họ.

Các ca khúc do Xalaviôp Xêđôi sáng tác (20)

Các thể loại khác do Xalaviôp Xêđôi sáng tác (1)

Tư liệu liên quan (1)

Bình luận (0)