Chiều hải cảng

Đóng góp: thedinhonline

Bình luận (1)

  1. Anh Thư

    Bài hát này nên được điền tên tác giả Xlaviôp Xê đôi, để được liên thông với nhiều bản khác trên trang đã đăng. Đề nghị BBT-BQT xem xét. Xin cảm ơn.