Chiếc khăn piêu
CHIẾC KHĂN PIÊUSáng tác: Doãn Nho.Trình bày: Kiều Hưng.****************** Nghe con chim cúc cu Kìa nó hót lên một câu rằngCó một nàng ở trong rừng tìm trong rừng, Kiếm trong rừng chiếc khăn piêu.Chiếc khăn piêu thêu chỉ hồng Để gió cuốn bay về đâyChiêc khăn piêu thêu chỉ hồng Để gió cuốn bay về đây vương trên cây. Sùy!A-chi ơi tới đây nhặt lấy chiếc khăn đẹp này.Thôi này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, Nát hoa rừng khăn piêu đây.Á ơi có phải thắm thiết duyên nhau,Chiếc khăn đây làm mối nối duyên nhau, thời tôi chờ.Tiếng tôi vang rừng núi sao không ai trả lời...Nhắn tin theo cùng gió khăn còn đây đợi người.A-chi ơi... Hú.