Chào cây lúa mới

CHÀO CÂY LÚA MỚI

 
Lúa vui giống mới bạt ngàn vươn lên
Khắp trên đồng đất này
Điệp điệp trùng trùng tựa đoàn quân chiến thắng
Chào cây lúa mới này bông vàng hạt mẩy chiến công
Trên mười tấn đồng đại trà cao vựa lúa quê ta

Ai đã đi qua Thái Bình, Hải Hưng, Hà Tây, Nam Hà
Lối dọc bờ ngang nườm nượp lúa vàng trẩy hội
Bưng bát cơm đầy càng thấy nặng tình cây lúa mới
Miền ngược miền xuôi cùng tâm sự
Hạt gạo được mùa vẫn sẻ làm ba

Ai có nghe vang vang tiếng người tiếng máy
Bên những dòng mương những trại chăn nuôi, ao cá
Trên những cánh đồng thâm canh
Yêu sao đôi bàn tay cô xã viên
Đang nhân thêm mùa lúa mới. Quê ta…Bình luận (4)

 1. Ngọc Thạch

  Vì ba bản là một nên BBT xoa bớt đi nhưng tên vẫn tồn tại.

 2. Pear

  Cho cháu hỏi tại sao khi search bài này ra đến 3 bản thu khác nhau nhưng có 2 bản nhấp vào thì "trang không tồn tại", còn lại chỉ có bản này truy cập được thế ạ?

 3. Nguyên
  "... Chào cây lúa mới ĐẦY bông vàng hạt mẩy chiến công..."
 4. Người Nghe Nhạc

  Ngôn ngữ bình dị, giai điệu đẹp nghe thật lạc quan và hy vọng ở ngày mai. Giọng hát nghệ sĩ Kim Oanh đang độ sung sức rất thoải mái, truyền nguyên vẹn tình yêu nhà nông và cây lúa VN tới người nghe:

  Lúa vui giống mới bạt ngàn vươn lên

  Khắp trên đồng đất này

  Điệp điệp trùng trùng tựa đoàn quân chiến thắng!

  Chào cây lúa mới này bông vàng hạt mẩy chiến công

  Trên mười tấn đồng đại trà cao vựa lúa quê ta

  Ai đã đi qua Thái Bình, Hải Hưng, Hà Tây, Nam Hà?

  Lối dọc bờ ngang nườm nượp lúa vàng trẩy hội

  Bưng bát cơm đầy càng thấy nặng tình cây lúa mới

  Miền ngược miền xuôi cùng tâm sự

  Hạt gạo được mùa vẫn sẻ làm ba

  Ai có nghe vang vang tiếng người tiếng máy

  Bên những dòng mương những trại chăn nuôi ao cá

  Trên những cánh đồng thâm canh

  Yêu sao đôi bàn tay cô xã viên

  Đang nhân thêm mùa lúa mới quê ta!