Chào cây lúa mới

CHÀO CÂY LÚA MỚI

 
Lúa vui giống mới bạt ngàn vươn lên
Khắp trên đồng đất này
Điệp điệp trùng trùng tựa đoàn quân chiến thắng
Chào cây lúa mới này bông vàng hạt mẩy chiến công
Trên mười tấn đồng đại trà cao vựa lúa quê ta

Ai đã đi qua Thái Bình, Hải Hưng, Hà Tây, Nam Hà
Lối dọc bờ ngang nườm nượp lúa vàng trẩy hội
Bưng bát cơm đầy càng thấy nặng tình cây lúa mới
Miền ngược miền xuôi cùng tâm sự
Hạt gạo được mùa vẫn sẻ làm ba

Ai có nghe vang vang tiếng người tiếng máy
Bên những dòng mương những trại chăn nuôi, ao cá
Trên những cánh đồng thâm canh
Yêu sao đôi bàn tay cô xã viên
Đang nhân thêm mùa lúa mới. Quê ta…Bình luận (2)

 1. Nguyên
  "... Chào cây lúa mới ĐẦY bông vàng hạt mẩy chiến công..."
 2. Người Nghe Nhạc
  Ngôn ngữ bình dị, giai điệu đẹp nghe thật lạc quan và hy vọng ở ngày mai. Giọng hát nghệ sĩ Kim Oanh đang độ sung sức rất thoải mái, truyền nguyên vẹn tình yêu nhà nông và cây lúa VN tới người nghe:

  Lúa vui giống mới bạt ngàn vươn lên
  Khắp trên đồng đất này
  Điệp điệp trùng trùng tựa đoàn quân chiến thắng!

  Chào cây lúa mới này bông vàng hạt mẩy chiến công
  Trên mười tấn đồng đại trà cao vựa lúa quê ta

  Ai đã đi qua Thái Bình, Hải Hưng, Hà Tây, Nam Hà?
  Lối dọc bờ ngang nườm nượp lúa vàng trẩy hội
  Bưng bát cơm đầy càng thấy nặng tình cây lúa mới

  Miền ngược miền xuôi cùng tâm sự
  Hạt gạo được mùa vẫn sẻ làm ba

  Ai có nghe vang vang tiếng người tiếng máy
  Bên những dòng mương những trại chăn nuôi ao cá
  Trên những cánh đồng thâm canh

  Yêu sao đôi bàn tay cô xã viên
  Đang nhân thêm mùa lúa mới
  Quê ta!