Chân dung dũng sĩ

Chân dung dũng sĩ

Sáng tác: Cát Vận
Trình bày: Quý Dương

Thế anh đứng dũng sĩ là thế đứng hùng vĩ của những cao nguyên bạt ngàn
Tiếng anh thét là tiếng thét xung trận của cha ông truyền thống anh hùng
Tiếng anh nói ầm vang cồng chiêng của đất quê bao đời bất khuát
Mắt anh đó là nơi sáng nhất cháy rực đốt thiêu quân thù,
Ánh lửa từ Nơ-Tơ -Rang-Lơn
Yêu anh Làng buôn nương rẫy khắc anh vào rặng Trường sơn
Thành thế đứng Tây Nguyên hùng vĩ, thế đứng anh hùng

Thế anh đứng dũng si là thế đứng hùng vĩ của những cao nguyên bạt ngàn
Tiếng anh thét là tiếng thét xung trận của cha ông truyền thống anh hùng
Tiếng anh nói ầm vang cồng chiêng của đất quê bao đời bất khuát
Mắt anh đó là nơi sáng nhất cháy rực đốt thiêu quân thù,
Ánh lửa từ Nơ-Tơ-Rang-Lơ
Yêu anh Làng buôn nương rẫy khắc anh vào rặng Trường sơn
Thành thế đứng Tây Nguyên hùng vĩ..., thế đứng anh hùng...

Dáng anh đứng bất khuất là dáng đứng đẹp nhất của đất Tây Nguyên anh hùng
Dáng anh đứng giắc khiếp vía kinh hoàng và quê hương nương rẫy yên lòng
Đất ta đó yêu thương người chiến sĩ và nhớ ơn những người chiến thắng
Đã gọi anh bằng tên dũng sĩ ghi tạc dáng anh trong lòng núi rừng Trường Sơn hiên ngang
Hôm nay làng buôn nương rẫy hát lên muôn lời ngợi ca
Người dũng sĩ Tây Nguyên hùng vĩ....., dũng sĩ anh hùng.....

Bình luận (0)