Cây tre Việt Nam

CÂY TRE VIỆT NAM

Sang tác: Trịnh Lại
Trình bày: Tốp ca thiếu nhi Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
****************************Em yêu cây tre xanh tươi râm mát
Giữa hè em hát như tiếng mẹ ru
Em yêu cây tre đã cùng Phù Đổng
Đánh thắng giặc Ân nay đã vót thành chông đánh bầy giặc Mỹ
Em yêu em quý cây tre anh hùng
Cây tre quê em bao quanh thôn xóm
Như là lũy thép dưới ánh cờ sao
Cây tre quê em kĩu cà kĩu kịt
Gánh thóc vào kho ngày mai tới gửi ra chiến trường diệt Mỹ
Em yêu em quý cây tre Việt Nam...

Bình luận (0)