Cây đàn ghita của Vich-to Ha-ra

Đóng góp: Anh Thư

1-
Cây đàn ghi-ta của Vich-to Ha-ra
là súng gươm tiêu diệt thù bừng cháy niềm tin
Từng phím từng dây thuộc về Tổ quốc
Có trái tim Chi-lê trong hộp cây đàn
Vich-to Ha-ra,Vích-to Ha-ra
Nhà thơ Chi-lê hát những bài ca
Bài ca Chi-lê hướng ngay tim quân thù
Thành tiếng đàn reo, thành suối lửa reo, người người vươn theo
Mắt sáng lên công nhân bên cạnh dân nghèo
Vích-to Ha-ra, Vích-to Ha-ra
2-
Cây đàn ghi-ta của Vích-to Ha-ra
là tiếng ca yêu cuộc đời, sừng sững trời cao
Tổ quốc đẹp sao còn nhiều thương đau
Với trái tim Chi-lê đang đổ máu đào
Vích-to Ha-ra, Vích-to Ha-ra
Nhà thơ Chi-lê hát những bài ca
Bài ca Chi-lê thắm máu bao anh hùng
Là tiếng đàn reo, là suối nhạc reo, là niềm tin yêu
Khắp núi sông tương lai hy vọng dâng trào
Vích-to Ha-ra
Nhà thơ Chi-lê vẫn ngân vang lời ca
Vích-to Ha-ra, Vích-to Ha-ra
Cùng cây ghi-ta mãi ngân vang lời ca...

Bình luận (0)