Cả tuần đều ngoan

Bản nhạc

CẢ TUẦN ĐỀU NGOAN


Thứ hai là ngày đầu tuần...
Bé hứa cố gắng chăm ngoan
Thứ ba thứ tư thứ năm...
Ngày nào cũng luôn cố gắng
Thứ sáu rồi đến thứ bảy...
Cô cho bé phiếu bé ngoan
Chủ nhật... cả nhà đều vui
Vì bé ngoan suốt tuần...
Vì bé ngoan suốt tuần...

Bình luận (0)