Bóng cây Kơ-nia

Bản nhạc

BÓNG CÂY KƠ-NIA


Trời sáng em làm rẫy, thấy bóng cây kơ-nia
Bóng ngả che ngực em, về nhớ anh không ngủ.
Trời chiều mẹ lên rẫy, thấy bóng cây kơ-nia
Bóng tròn che lưng mẹ, về nhớ anh mẹ khóc.

Em hỏi cây kơ-nia, gió mày thổi về đâu?
Em hỏi cây kơ-nia, gió mày thổi về đâu?
Về phương mặt trời mọc.
Mẹ hỏi cây kơ-nia, rễ cây uống nước đâu?.
Uống nước nguồn miền Bắc.

Con giun sống nhớ đất, chim phí sống nhớ rừng.
Em và mẹ nhớ anh, uống nước nguồn miền Bắc
Như bóng cây kơ-nia, như gió cây kơ-nia
Như bóng cây kơ-nia, như gió cây kơ-nia.

Ơ…ớ ơ….ớ ơ…….……
Như bóng cây kơ-nia, như gió cây kơ-nia.
BÓNG CÂY KƠNIA
Ngọc Anh

Trời sáng em lên rẫy
Thấy bóng cây kơ nia
Bóng ngả che ngực em
Về nhớ anh, không ngủ…
Buổi chiều mẹ lên rẫy
Thấy bóng cây kơ nia
Bóng tròn che lưng mẹ
Về nhớ anh mẹ khóc...

Em hỏi cây kơ nia:
- Gió mày thổi về đâu?
- Về phương mặt trời mọc,

Mẹ hỏi cây kơ nia:
- Rễ mày uống nước đâu?
- Uống nước nguồn miền Bắc.
Con giun sống nhờ đất
Chim phí sống nhờ rừng
Em và mẹ nhớ anh
Uống theo nguồn miền Bắc
Như bóng cây kơ nia
Như gió cây kơ nia.

Bình luận (0)