Bình Trị Thiên khói lửa

Bản nhạc

BÌNH TRỊ THIÊN KHÓI LỬA      Hướng về Nam,
Ai từng vô sông Hương, từng nương Thiên Mụ
Từng ngụ Đập Đá, Văn Xá, Truồi Nong.

Hướng về Nam,
Ai đã vô Đông Hà, đã qua Ngô Xá
Đã đi Bích La, Thủy Ba, Triệu Phong.

Hướng về Nam,
Ai đã qua đèo Ngang, đã sang Ba Rền
Mến dòng sông Gianh, biết danh lũy Thầy
Giờ đây lửa cháy ngút trời, máu nhuộm đồng xanh
Ôi đau thương điêu tàn,

Hải Lăng mồ chen thôn xóm, cát trắng ven làng máu hoen
Dân lành yên vui giặc lên tàn sát.
Chí Long đồng quê tan tác, Trung Nẫm đường vắng lối không
Xót thương đàn em xác chìm dòng sông.

Làng cháy cây héo khô, đồng nương nồng hơi súng
Xa tắp còn đâu bóng lúa xanh
Nhà thiêu nền trơ đất, người đi lòng u uất
Sôi chảy máu căm thù trào dâng...

Đồng bào ơi cùng Bình - Trị - Thiên đứng lên
Đứng lên ta nguyện giết loài lang sói.
Căm thù đây phải trút hết, loài hung tàn phải quét hết
Ta tiến lên giữ lấy nương đồng.

Đây Cự Nẫm, kia Câu Nhi, này Ba Lòng, kia Khe Sanh
Nơi oai linh chôn thây quân thù.
Bình - Trị - Thiên đây lò tranh đấu
Chiến công muôn đời lòng đất nước ghi sâu.

Đồng bào ơi cùng Bình - Trị - Thiên đứng lên
Giết quân tham tàn xéo giày thôn xóm
Không ngừng tay quyết chiến đấu, dù gian khổ quyết xốc tới
Taychúng ta giữ vững quê nhà

Cho đàn em cất tiếng hát, cho cánh đồng lúa bát ngát
Cho nơi nơi yên vui chan hòa.
Bình - Trị - Thiên ơi miền thân mến
Có ai xuôi về cho ta nhắn thương yêu.

Bình luận (0)