Bên nôi con mẹ hát

Bình luận (1)

  1. trung1404
    Bài hát những ngày đầu đời của tôi do chính mẹ tôi hát . Tôi yêu nhạc kháng chiến. vì nó mà tôi cảm nhận được bao buồn vui của mẹ tôi . Và của rất nhiều người phụ khác của việt nam ta. Cám ơn họ , những người phụ nữ tuyệt vời. Họ sinh ra ta, nuôi nấng chúng ta. và họ dạy chúng ta mọi thứ. Lời cám ơn của cá nhân tôi tới tất cả những người phụ nữ việt nam đã tham gia kháng chiến và chịu đừng mọi khổ đau.
    Quang Trung
    Tự: Tiểu Giác .