Bâng khuâng đêm Hà Tĩnh

Đóng góp: Thanh Giang
BÂNG KHUÂNG ĐÊM HÀ TĨNH


Lâu con về quê mẹ đò đi ngược sông La
Trên sông nước quê ta
Giọng đò đưa chứ man mác
Bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người
Nhớ nơi kỳ ngộ, nhớ lời nước non.

Dù bể cạn đá mòn, dạ sắt với lòng son
Biết khi mô cho phai nhạt
Biết thuở nào cho phai nhạt
Chứ chàng đi mô cho thiếp theo cùng
Đói no mà thiếp chịu, lạnh lùng mà thiếp cam.

Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không
Thương em anh cũng muốn thương
Bởi vì bên giáo bên lương khó chịều.
 
Chứ thương nhau gian khổ xá gì
Vực sâu núi thẳm khó gì em cũng qua.
Chàng về thưa với mẹ cha
Phải duyên kỳ ngộ dẫu xa cũng gần.
 
Núi Hồng ai đắp mà cao
Sông sâu cá lội ai đào mà nên
Công cha nghĩa mẹ đền
Núi sông tươi thắm tình xuyên thêm nồng.

Nay con về quê mẹ tình thắm đượm bao la
đi đến Tam Sa , đò ngược về Ngàn Phố.

Này chứ bạn mình ơi! Nước non non nước hữu tình
Chứ ông Tơ bà Nguyệt bạn với mình chứ chớ quên.
Này chứ bạn mình ơi!
 
Sông La chín đợi mười chờ
Thuyền đi có nhớ bến chờ đợi mong
Thuyền đi có nhớ bến chờ đợi mong...

Bình luận (0)