Bài hát của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

BÀI HÁT CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH


Đường ta đi rộng đẹp những ước mơ
Bao la đất trời... ngày mới
Đi ta đi cuộc sống mến yêu đang vẫy gọi
Đảng tiền phong thân yêu đang dẫn đường
Đi đi lên theo đảng Mác-Lê nin
Theo tấm gương Bác Hồ kính yêu.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Non sông yên bình một tình yêu nồng cháy
Vì non sông vì Chủ nghĩa Xã hội
Muôn sức dâng cho Đảng cùng đi lên.


Vì nhân dân vì Đảng mến yêu
Xin dâng cho người cả tuổi xuân ngời sáng
Đi dựng xây Tổ quốc đẹp tươi thêm huy hoàng
Bảo vệ giang sơn ta luôn vững bền
Đi ta đi theo Đảng ánh vinh quang
Xua tan mây mù nắng sớm.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Non sông yên bình một tình yêu nồng cháy
Vì non sông vì Chủ nghĩa Xã hội
Muôn sức dâng cho Đảng cùng đi lên...

Bình luận (0)