Bài hát của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
BÀI HÁT CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINHĐường ta đi rộng đẹp những ước mơBao la đất trời... ngày mớiĐi ta đi cuộc sống mến yêu đang vẫy gọiĐảng tiền phong thân yêu đang dẫn đườngĐi đi lên theo đảng Mác-Lê ninTheo tấm gương Bác Hồ kính yêu.Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí MinhNon sông yên bình một tình yêu nồng cháyVì non sông vì Chủ nghĩa Xã hộiMuôn sức dâng cho Đảng cùng đi lên.Vì nhân dân vì Đảng mến yêuXin dâng cho người cả tuổi xuân ngời sángĐi dựng xây Tổ quốc đẹp tươi thêm huy hoàngBảo vệ giang sơn ta luôn vững bềnĐi ta đi theo Đảng ánh vinh quangXua tan mây mù nắng sớm.Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí MinhNon sông yên bình một tình yêu nồng cháyVì non sông vì Chủ nghĩa Xã hộiMuôn sức dâng cho Đảng cùng đi lên...