Bài ca thanh niên miền Nam thành đồng

Đóng góp: ThanhNguyễn
BÀI CA THANH NIÊN MIỀN NAM THÀNH ĐỒNG


Tự hào thay quê hương ta miền nam thành đồng
Tự hào thay ta hiên ngang đứng đầu ngọn sóng 
Tự hào thay mang sức sống anh dũng trong tim hồng
Ông và cha hơn trăm năm qua tranh đấu cho đời nòi giống.

Tự hào thay thanh niên ta miền nam thành đồng 
Tự hào thay khi băng qua lửa đạn sôi bỏng
Tự hào thay đường ta đi đã thấy tương lai hồng
Ông và cha hơn 20 mươi năm xây đắp nên bằng xương máu.

Xông lên (nam nữ thanh niên). Hiên ngang (tiến bước lạc quan).
Tổ quốc đang cần. Ngàn năm có một lần.(giải phóng quê hương).
Tiên phong (Việt Nam kiến quốc).
Chiến đấu (Bắc Nam thống nhất) cho dù hy sinh xương máu.

(Thỏa chí anh hào). Vinh quang thay cho người thanh niên trên tuyến đầu.
Việt Nam ta khắp năm châu ngợi ca.
Gương anh Bé sáng ngời cùng anh Trỗi sống đời là đội ngũ đoàn ta đây rồi.
Gương anh Bé lẫy lừng. Lời anh Trỗi cháy bừng giục đội ngũ đoàn ta xông tới.


Bình luận (0)