Bài ca núi Thúy
1-Ai về qua quê tôi, núi Thúy sáng mây trời,Soi mình bên dòng nước nhẹ trôi.Phố phường vui mái ngói, sông núi ấm dáng người,Bập bềnh đôi cánh gió con đò xuôi.Khi dừng nghe nơi đây, tiếng nước vỗ rì rào,Nhớ chuyện người chiến sĩ Quỳnh Lưu.Quên mình vì quê hương, đã cuốn lớp sóng đầu,Tung cờ trên núi năm nào.2-Khi chiều buông êm ru, gió núi cuốn mây mù,Nghe bồi hồi như tiếng ngày xưa.Núi đẹp bên sông thơ, ô uế dấu quân thù,Oán hờn ghi mãi tới muôn ngàn thu.Ngoan cường cùng quê tôi, núi Thúy đứng lên rồi,Sóng cồn dòng sông Đáy về khơi.Đất trời đang vươn cao như sức sống bao người,Mến tình non nước muôn đời.