Bài ca nông dân

BÀI CA NÔNG DÂN 

Ruộng rẫy là chiến trường
Cuốc cày là vũ khí
Nhà nông là chiến sĩ
Hậu phương thi đua với tiền phương

Ruộng (ơ) là ruộng rẫy (ơ) là chiến trường
Cuốc cày là vũ khí (ơ)
Nhà nông là chiến sĩ (ơ)
(Hậu phương thi đua với tiền phương)²

Bình luận (0)