Bài ca người lao động

Đóng góp: Anh Thư
BÀI CA NGƯỜI LAO ĐỘNG
1.Từ nhà máy hay công trường từ rừng núi cho đến biển khơi
Triệu triệu cánh tay ta xây đời mới
Vì Tổ Quốc hiến dâng vì thành phố tên Bác kính yêu
Nào cùng đi vì ngày nay vì ngày mai.

[ĐK:]
Đi lên giai cấp tiên phong ngàn vinh quang
Theo bước cha ông từng hiên ngang
Giai cấp công nhân Việt Nam sáng ngời
Đi lên giai cấp tiên phong ngàn vinh quang
Theo bước cha ông từng hiên ngang
Giai cấp công nhân Việt Nam ngời sáng.

2.Lời Tổ Quốc đang kêu gọi vì cuộc sống hạnh phúc tự do
Hiện đại hóa ta mau công nghiệp hóa
Lời Người ấm trong tim thề dựng xây thành phố quê hương
Nghìn lần hơn giàu đẹp hơn đàng hoàng hơn.

Bình luận (0)