Phạm Trọng Cầu

Sinh ngày 25 tháng 12 năm 1935. Quê ở Nghệ An. Nguyên công tác tại Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh. Ông mất năm 1997 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1946-1948, ông tham gia Đội Tuyên truyền xung phong Vũng Liêm, tỉnh Cửu Long (nay là Vĩnh Long). Năm 1945-1961, học văn hóa và âm nhạc ở Sài Gòn. Sau đó sang Paris (Pháp) học nhạc. Năm 1969 về nước, dạy ở Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ Sài Gòn; tham gia văn nghệ Tổng hội Sinh viên Sài Gòn. Hoạt động âm nhạc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phạm Trọng Cầu say mê hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc thanh thiếu niên, nhi đồng.

Ông đã có nhiều ca khúc có ấn tượng tốt đẹp về đề tài này. Những sáng tác: Mùa thu không trở lại, Trường làng tôi, Cho con...

Đã xuất bản Tuyển chọn ca khúc Phạm Trọng Cầu (Nxb. Âm nhạc và Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 1995) cùng với băng cassette riêng tác giả.

Các ca khúc do Phạm Trọng Cầu sáng tác (15)

Tư liệu liên quan (2)

Bình luận (0)