Bài ca may áo

Đóng góp: Lão Nông

Bình luận (1)

 1. Meuller Mớ

  Cảm ơn bác Ngọc Thạch đã phiên dịch.

  Bác Lão Nông ôi, cảm ơn bác đã chia sẻ, em cũng xin được vài bài nữa trong dĩa này từ người quen. Sử dụng Spek như bác TLKU hướng dẫn để kiểm thử thì đúng là được thu âm bởi thiết bị ghi âm dã chiến của nhà báo ở trong rừng. Dải âm thanh âm nhạc nghe được thì thấp mà nhiễu thiết bị thì nhiều.

  Ở bài Bài ca may áo trong dĩa này nhà báo có giới thiệu hoàn cảnh ghi âm: J'ai enregistré cette chanson au régiment dont nous avons partagé la vie quelque temps. Il comprenait aussi une cinquantaine de jeunes filles, dirigées par une femme qui était autant "leur mère" que leur officier. Entre les missions que l'on pouvait leur confier, leur tâche était de coudre ou de réparer les vêtements de soldats. Ces jeunes filles des services auxiliaires de l'armée populaire avaient formé une chorale que vous entendez ici.

  Tạm phiên: Tôi đã thu âm bài hát này tại trung đoàn mà chúng tôi đã từng sống chung một thời gian. Có khoảng 50 cô gái, đứng đầu bởi một người phụ nữ mà được nhiều người gọi trìu mến là "mẹ", bà là chỉ huy của họ. Trong các nhiệm vụ họ được giao phó, nhiệm vụ chính là may và sửa quần áo cho binh lính. Những cô gái trẻ làm công việc hậu cần của Quân đội Nhân dân đã tự hình thành một "dàn hợp xướng" mà các bạn sẽ nghe ở đây.

  Như vậy, bản thu Bài ca may áo này do vài cô gái lính hậu cần may vá áo thực hiện tức cảnh khi nhà báo tới trung đoàn này. Không phải văn công quân giải phóng kỳ đầu các bác ạ nên bác LN bẩu là nghe hơi "loạng choạng".

  Cảm ơn và chào các bác.