Bài ca đi thắp đèn biển

BÀI CA THẮP ĐÈN BIỂN

Nhạc: Văn Thắng
Thơ:  Huy Cận
Trình bày: Quý Dương.
*******************


Hoàng hôn đảo tím ngoài khơi
Hải âu chao sóng cánh chào đưa ơ…. mặt trời
Ta lại về thuyền ơi thắp những ngọn đèn biển
Ngọn cao vút đình lèn, ngọn đầu hang lạch hẹn
Thuyền ta thức đánh giặc, ngọn đèn trong đêm thâu
Cần tim ta làm bấc, cần máu ta thay dầu.

Thuyền ơi chờ ta lau những hạt muối
Chờ ta lau những giọt sương chiều
Cho đèn ta sáng như sao chiếu vào tận đêm tối.
….
Thuyền ơi
Ta lại về ơi thuyền thắp những ngọn đèn biển
Có chăng tàu cặp bến nhịp theo nước triều lên

 

Bình luận (0)