Bài ca biên giới anh hùng

Đóng góp: Anh Thư
Nén đau thương, những bà mẹ lại tiễn con lên đường
Đi ra mặt trận đi bảo vệ đất nước.
Ta đánh cho tan bọn Trung Quốc xâm lược.
Mỗi tấc đất, mỗi dòng sông là một trận tuyến bất khuất hiên ngang chặn bàn tay khát máu...
Tiếng quân reo dưới bầu trời, Tổ quốc ta anh hùng,
Bước chân dồn dập trên đường lên biên giới
Đi đánh cho tan bọn Trung Quốc man rợ.
Với khí thế Bạch Đằng Giang hãy xông lên trút ngọn lửa hờn căm...

Bình luận (1)

 1. trungsy

  Nén đau thương, những bà mẹ lại tiễn con lên đường

  Đi ra mặt trận đi bảo vệ đất nước.

  Ta đánh cho tan bọn Trung Quốc xâm lược.

  Mỗi tấc đất, mỗi dòng sông là một trận tuyến bất khuất hiên ngang chặn bàn tay khát máu...

  Tiếng quân reo dưới bầu trời, Tổ quốc ta anh hùng,

  Bước chân dồn dập trên đường lên biên giới

  Đi đánh cho tan bọn Trung Quốc man rợ.

  Với khí thế Bạch Đằng Giang hãy xông lên trút ngọn lửa hờn căm...