Anh lái xe đường dây

ANH LÁI XE ĐƯỜNG DÂY

Sáng tác: Nguyễn Hữu Tuấn
Trình bày: Diệu Thúy – Mỹ Bình – Thúy Huyền.
************************************

1-
Chào bình minh vui nắng sớm

Suối rừng lượn quanh vang tiếng hát
Bánh xe tối lăn trên đường trập trùng
Đường đi quanh qua lắm suối
Lối mòn in trên ven vách núi
Khó khăn không thể làm ta sờn lòng.
Bữa cơm trưa nấu dọc đường,
Đậm bát canh rau muối mặn tình thương.
Chở đường dây ta nối tiền phương,
Mặc đạn bom Mỹ xới cày đường.
Gió hát bên tay lái,
Đường từ rừng miền Bắc lắm lối
Nhớ rừng điệp trùng Trường Sơn ra khơi ớ hờ
Nhớ người ngày đêm đi chống Mỹ,
Nối dài đường dây xây chiến thắng
Ta góp phần cùng nhân dân,
Ngày đêm giết giặc lập công
Liền tay lưới vượt đường xa
(Gió.. hát.. bên.. tay.. lái...)
Đường dây thắm tình thiết tha.
Vì miền Nam ta nhớ mãi,
Khó nhọc ngày đêm không tiếc bước
Dây lưới vượt đường xa
Đường dây góp phần chiến công
Có Nam Bắc cùng hòa vui
Đường dây thắm tình thiết tha.

2- 
Đường xe muốn qua bao dốc núi

Lá rừng ngụy trang bao phấp phới
Lái xe tôi qua bao chặng đường dài
Dù trời mưa hay nắng cháy
Nối dài đường dây xa mãi mãi,
Bắc Nam sum họp rồi đây hẹn ngày,
Bát nước chè ấm tình thương
Bà mế trên nương vẫy nghìn đàn con.
Mở đường đi ta tới ngừời thợ dây
Cùng chung tay nối những cuộc đời
Gió hát bên tay lái,
Đường trập trùng miền Bắc lắm lối
Thắm tình bạn đường rừng núi kiến thiết ớ hờ
Nhớ người ngày đêm đi chống Mỹ,
Nối dài đường dây xây chiến thắng
Ta góp phần cùng nhân dân,
Ngày đêm giết giặc lập công
Liền tay lưới vượt đường xa
Đường dây thắm tình thiết tha
(Gió.. hát.. bên.. tay.. lái...)
Vì miền Nam ta nhớ mãi,
Khó nhọc ngày đêm không tiếc bước
Dây lưới vượt đường xa
Đường dây góp phần chiến công
Có Nam Bắc cùng hòa vui
Đường dây…. chiến thắng.

Bình luận (0)