Âm vang cuộc đời Bác

Bình luận (1)

  1. haihai

    quân đội và nhân dân việt nam luôn luôn nhớ đến Bác không nguôi