Quân Dân một lòng -Lê Lôi

Mắt sáng ngời anh nhằm cho thẳng quân thù Em mang đạn tiếp tay anh giờ đây Thoắt qua lửa đạn bom thù vượt lên

Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Bộ đội của ta là bộ đội Cụ Hồ, bộ đội của dân sống giữa lòng dân, thắm tình quân dân cá nước. Đó không chỉ là nét đẹp văn hoá truyền thống, mà còn là bản chất của quân đội cách mạng được nhân dân sinh ra, vì nhân dân mà chiến đấu, được nhân dân nuôi dưỡng chở che đùm bọc. Nhờ có sự đoàn kết máu thịt vững chắc, nên từ ngày thành lập đến nay quân đội ta ngày càng trưởng thành lớn mạnh, thế trận quân sự trong lòng nhân dân ngày càng vững chắc.            Ngày (i) ngày, đêm (i) đêm Mắt sáng ngời anh nhằm cho thẳng quân thù Em mang đạn tiếp tay anh giờ đây Thoắt qua lửa đạn bom thù vượt lên Sau giờ chiến thắng ngọt mừng Củ khoai tấm bánh bát nước chè xanh Thắm tình Quân Dân một lòng Ngược dòng lịch sử, trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, quân đội ta luôn kề vai sát cánh với nhân dân, cùng nhân dân đánh giặc làm nên bao kỳ tích lịch sử. Chúng ta đã thắng 2 đế quốc to là Pháp và Mỹ; quân đội ta không chỉ có quân hùng, tướng mạnh, mà còn có sự đoàn kết gắn bó keo sơn giữa quân và dân, giữa những người tiền tuyến và người hậu phương. Nếu trong thời chiến, sự đoàn kết gắn bó máu thịt ấy thể hiện ở việc nhân dân dốc sức người, sức của cho bộ đội đánh giặc, ở đâu có dân, ở đó có dấu chân bộ đội, bộ đội đánh giặc bảo vệ nhân dân, thì trong thời bình, tình quân dân được thể hiện trong giúp đỡ nhân dân làm nhà, vượt lũ, cứu giúp dân trong thiên tai hoạn nạn, xoá đói giảm nghèo, làm những "cây cầu nối những bờ vui”.

 

Sau giờ chiến thắng ngọt mừng Củ khoai tấm bánh bát nước chè xanh Thắm tình Quân Dân một lòng

.. Tất cả công việc ấy, như mạch nối liền tình người, tình đời giữa quân đội và nhân dân. Trong giai đoạn cách mạng mới, quân đội ta tiếp tục phát huy tinh thần chiến đấu bách chiến bách thắng trước mọi kẻ thù. Trong muôn và khó khăn thử thách, lúc gian nguy luôn làm tròn sứ mệnh bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân. Trong tự hào vinh quang, quân đội ta không tự mãn kiêu căng tự đại, mà vẫn giữ được khí phách của một quân đội cách mạng... Một trong những yếu tố tạo nên điều kỳ diệu đó là nhờ thực hiện tốt đoàn kết quân dân. Một trong những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang là xây dựng cơ sở chính trị của quần chúng, triệt để dựa vào dân, coi lòng dân là căn cứ, hậu phương vững chắc nhất. Tư tưởng đó đã được thể hiện trong suốt quá trình hình thành và phát triển của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Trong cuộc họp chuẩn bị cho Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân thành lập năm 1944, Bác Hồ đã nhắc đi nhắc lại kỹ càng "Phải biết dựa vào dân thì giặc không thể tiêu diệt được”. Bởi nhân dân là hậu phương lớn mạnh, cung cấp sức người sức của cho quân đội. Hình ảnh anh bộ đội về làng được nhân dân chào đón, ở dân thương, đi dân nhớ, cùng với hình ảnh nhân dân dốc sức dốc lòng, dốc của cho tiền tuyến "Xe chưa qua là nhà không tiếc”, từ hạt gạo nghĩa tình chắt chiu gửi ra tiền tuyến cho bộ đội; từng chiếc áo ấm, tấm chăn bông, nồi khoai lang luộc nghĩa tình... chính là thể hiện tình đoàn kết quân dân.

 

Giữ xanh biển đẹp quê mình lại vui Khi về em bé ,mẹ già Mừng anh tấm bánh bát nước chè xanh Thắm tình Quân Dân một lòng !

 Nếu không có sự yêu quí bộ đội, không có tinh thần toàn dân vì nghĩa lớn, không có mối quan hệ máu thịt với quân đội, sao dân có thể làm được những điều cao đẹp ấy. Tình đoàn kết quân dân đã trở thành biểu tượng cao đẹp, là nét đẹp văn hoá trong lòng cán bộ chiến sĩ ta, và nó luôn được nuôi dưỡng, bồi đắp, vun trồng thường xuyên một cách bền bỉ vững chắc trên cơ sở quán triệt cho cán bộ chiến sĩ hiểu rõ họ từ nhân dân mà ra, là con em của các dân tộc trên đất nước Việt Nam, tập hợp lại dưới ngọn cờ vì nước, vì dân do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Vì vậy quân đội ta đã thể hiện được tinh thần: Trung với nước, hiếu với dân, vì nhân dân phục vụ, vì nhân dân quên mình. Nét đẹp văn hoá đoàn kết quân dân còn biểu hiện ở chỗ, trên khắp các vùng miền Tổ quốc Việt Nam, ở đâu có dân là ở đó có bộ đội để bảo vệ dân. Bộ đội và dân như "hình với bóng”, chỗ nào có đơn vị bộ đội đóng quân, ở đó thắm tình quân dân cá nước. Và một khi được nhân dân đùm bọc thì "khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” . Đoàn kết gắn bó vơí dân là vấn đề thuộc về bản chất cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ ta. Bản chất đó thể hiện ở chỗ, quân đội ta hết lòng thương yêu nhân dân, bảo vệ dân, làm chủ lực nòng cốt cho toàn dân đánh giặc trong thời chiến, giúp nhân dân tăng gia sản xuất nâng cao đời sống vật chất trong thời bình, cứu giúp nhân dân trong gian nguy hoạn nạn, nhường cơm sẻ áo khi nhân dân gặp bão lũ thiên tai... Ngược lại nhân dân cũng hết lòng chăm sóc quân đội, sát cánh cùng quân đội đánh giặc trong thời chiến, xây dựng kinh tế quốc phòng trong thời bình, giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội, trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng quân đội cách mạng chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

 

Quân dân cùng sẵn sàng đan lửa vây thù Thu mau vụ lúa em lo cày nhanh Trong cơn lửa đạn quê mình vượt lên

 Mỗi nơi trú quân, từng chặng đường hành quân, từng trận đánh, từng bước trưởng thành của quân đội đều không tách rời công sức nhân dân đóng góp. Nhân dân là "Tường đồng vách sắt” của quân đội, quân đội là lực lượng tin cậy của nhân dân. Quân đội ta luôn luôn khẳng định vai trò to lớn của nhân dân, sự cần thiết phải gắn bó máu thịt với nhân dân như thực tế cho thấy: "Dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” Ngày nay đất nước đã bước sang giai đoạn mới. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đất nước ta cũng đang đứng trước thời cơ mới và thách thức mới. Tình hình đó đòi hỏi quân đội ta phải tiếp tục phát triển về mọi mặt, giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân; làm tốt công tác dân vận, khơi dậy tinh thần đoàn kết gắn bó keo sơn, cùng nhân dân địa phương thực hiện một số chính sách mới của Đảng và Nhà nước trong xây dựng môi trường văn hóa ở khu dân cư; khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong quan hệ quân - dân. Được như thế tình đoàn kết quân dân sẽ mãi vững bền, quân đội ta sẽ tiếp tục giữ vững bản chất của một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân chiến đấu.

MAI THẮNG

 

Bình luận (0)