Tiểu đội xe không kính

Đóng góp: Lão Nông

Bình luận (1)

  1. Trường Sanh

    Hay đến nao lòng. Giọng ngâm cho đến bây giờ tôi vẫn say mê. Cảm ơn các bác đã đăng.