Sáng tháng Năm

Bình luận (1)

  1. Lão Nông

    Bác Ngọc Thạch sửa giúp, giọng ngâm bài này là của Châu Loan, không phải Trần Thị Tuyết, bác ạ.