Mũi Cà Mau

Đóng góp: Anh Thư

             Mũi Cà Mau

Mũi Cà Mau: Mầm đất tươi non 

Mấy năm trời lấn luôn ra biển 

Phù sa vạn dặm tới đây tuôn 

Lắng lại; và chân người bước đến 

Tổ quốc tôi như một con tàu 

Mũi thuyền ta đó - mũi Cà Mau 

Những dòng sông rộng hơn ngàn thước 

Trùng điệp một màu xanh lá đước 

Đước thân cao vút, rễ ngang mình 

Trổ xuống nghìn tay, ôm đất nước! 

Tổ quốc tôi như một con tàu 

Mũi thuyền ta đó - mũi Cà Mau 

Lạ thay tình với đất quê hương 

Chưa thấy chưa thăm mà đã nhớ 

Ai hay mỏm đất mấy năm trường 

Đêm ngủ hồn tôi bay tới đó 

Đầu sao cháy bỏng, ruột sao đau 

Vết thương lòng - ở mũi Cà Mau 

Nơi xa nhất là nơi gần nhất: 

Mũi Cà Mau, mũi Cà Mau trước mắt! 

Đôi bên Bến Hải nước non nhà

 Đâu cũng là Nam, đâu cũng Bắc! 

Nắng mưa có thể đổi trăm màu 

Lòng không rời hướng mũi Cà Mau 

Ở đầu sóng gió, mỏm non sông 

Như ngực anh hùng Lý Tự Trọng 

Cao hơn sóng gió một Thành Đồng 

Đây chốn đi về, nơi ước hẹn 

Tổ quốc tôi như một con tàu 

Đêm ngày tôi nhớ mũi Cà Mau 

Như dòng máu khỏe thắm đầu tay 

Như ở đầu cây dòng nhựa trút 

Như sức cung dồn ở mũi tên 

Như sức bút ở đầu ngọn bút: 

Tổ quốc tôi như một con tàu Mũi thuyền xé sóng - mũi Cà Mau...

Bình luận (1)

  1. Văn Hùng

    Bài thơ này do nghệ sĩ Ngọc Lan ngâm.