Anh còn sống mãi
1-Tinh thần anh Nguyễn Văn Trôi ghi vào tâm trí của em đời đời,Hiên ngang trước quân thù dã man anh hô những khẩu hiệu yêu nước sáng ngời.Đế quốc Mỹ, cút ngay về, nhân dân ta quyết đánh tới ngày thắng lợi,Tiếng của anh đã vang vào sông núi khơi bốc lên những ngọn lửa căm hờn sục sôi.2-Anh còn sống mãi anh ơi trong lòng đất nước Việt Nam mẹ hiền.Như bao đóa hoa hồng ngát hương, như gương những anh hùng bất khuất khắp miền.Nghe chăng anh, quân dân mình, mắt sáng quắc nhắm trúng quân thù, bắn liền.Bao thiếu niên bước theo cờ giải phóng, đang tiến lên giữa câu ca tiếng kèn giục vang.