Phạm Thanh Cải


Đại tá, soạn giả Phan Thế Cải

Các ca khúc do Phạm Thanh Cải đặt lời mới (3)

Bình luận (1)

  1. TU CA PHÊ
    CÓ PHẢI BÂY GIỜ ÔNG ĐỔI THÀNH phan thế hải HAY KHÔNG??