Minh Nhương

Các ca khúc do Minh Nhương đặt lời mới (11)

Bình luận (4)

 1. minhnhuong
  đề nghị thêm
  - số điện thoại: 0915095219
  - Email: tmnhuong@gmail.com
  - bài: "Khúc ca chờ lúa" thành "Khúc ca chở lúa"


 2. Trần Minh Nhuong
  Trần Minh Nhuong
  Đề nghị thêm nơi công tác;
  Hội văn nghệ Dân gian Hà Nội
 3. Trần Minh Nhuong
  Trần Minh Nhuong
  đề nghị sửa tên bài hát.
  1.Sông đáy rộn lời ca. chứ không phải Sông đáy vang rộn lời ca.
  2. Thay điệu Sử bằng thành Điệu Luyện năm cung.
  Xin cảm ơn
 4. Trần Minh Nhuong
  Trần Minh Nhuong
  Tên thật: Minh Nhương (Đè nghị bỏ dấu nặng)
  Năm sinh: 1947
  Quê quán: Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội
  Chỗ ở: Phương Mạc, Phương Đình, Đan phượng, Hà Nội.