Cỏ non thành cổ

Bài hát liên quan

Bình luận (1)

  1. phan thanh Bình
    phan thanh Bình
    Càng nghe càng muốn khóc.
    Hình như 27/7/2013 E18 Sư 325 cùng tỉnh Quảng Trị khánh thành tượng đài chiến thắng tại thôn Nham Biều