Joseph Wagner

Joseph Wagner dành nhiều thời gian để viết phối khí cho dàn nhạc và phân phổ. Ông viết giao hưởng mà đến nay người ta vẫn trình tấu.             

Các thể loại khác do Joseph Wagner sáng tác (1)

Bình luận (0)