Vũ Đức Sao Biển

Ông sinh ngày 12 tháng 2 năm 1948 tại quê Tam Kỳ, Quảng Nam, với tên Vũ Hợi. Tham gia phong trào sinh viên, học sinh đô thị Sài Gòn từ những năm 1966, sáng tác ca khúc và biểu diễn trong Đoàn Văn nghệ sinh viên Đại học Vạn Hạnh.

Ông tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài Gòn và Cử nhân Triết học Đông phương Đại học Văn khoa Sài Gòn năm 1970. Cùng năm, tốt nghiệp Đại học tại Nhạc viện Sài Gòn. Nguyên công tác báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh với chức danh Thư ký tòa soạn (1993-1997), biên tập viên (1997-2007).

Ông viết nhiều tình ca và đậm đà chất dân gian trong giai điệu. Các ca khúc tiêu biểu: Quê hương đứng dậy, Chiều mơ, Đường về, Cõi tiêu dao, Ngày ấy bên sông, Điệu buồn phương Nam, Điệu hoài lang, Trở lại Bạc Liêu, Hương rừng, Ngàn năm Mỹ Sơn, Bài thơ quê lụa…

Đã ra 3 CD: Thu hát cho người, Khúc tình ca phương nam (hãng HSD) và Hoài niệm Trường Giang (hãng VAFACO).

Các ca khúc do Vũ Đức Sao Biển sáng tác (5)

Bình luận (0)